English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Новини
Новини

Международна конференция
22.05.2009 @ 12:53 | Новини за сайта

Със съдействието на Европейската Комисия

Център за подпомагане на хора, преживели изтезание (ACET)
организира
Международна конференция
"Политическото преследване в различен контекст– какви са психологическите последици за субекта и за следващите поколения?"
28 – 29 май, 2009 София, България


Място: Best Western City Hotel, ул. Стара Планина 6, София

Работни езици: английски и български (осигурен е симултанен превод)

Конференцията ще се проведе с участието на гости-лектори от 4 държави – Албания, Аржентина, Холандия и Южна Африка. 

Темите на конференцията покриват следните области: 

• Политическо преследване, Държавен терор, Апартейд
• Въздействие на травмата и психологическите последици за следващите поколения
• Оценка на предоставяните услуги за психично здраве
В конференцията ще вземат участие:

 Албански Рехабилитационен Център за Травма и Жертви на Изтезание (ARCT), Албания

ARCT е единственият рехабилитационен център, който осигурява грижи за жертвите на тоталитарния режим в Албания. Основни цели на центъра са: предоставяне на медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа на жертви на изтезание и техните семейства; повишаване на обществената информираност относно последиците от изтезанието и неговото въздействие. 


 Екип от Аржентина за Психо-Социална Работа и Изследване/ Equipo Argentino de Trabajo e Investigacion Psicosocial (EATIP)
EATIP е асоциация от психолози и психиатри, която предоставя безплатно психо-терапевтично лечение на хора, пострадали от нарушаване на човешките им права.
Гости лектори от Аржентина са:
- Дияна Кордон – психиатър и психотерапевт, доктор по психология и етика в Университета на Буенос Айрес. Г-жа Кордон е автор и съавтор на статии в национални и международни списания и книги.
- Дарио Лагос – психиатър, съосновател и член на Съвета на IRCT (The International Rehabilitation Council for Torture Victims) от 1986 до 1993.
Дияна Кордон и Дарио Лагос са съавтори на поредица публикации, сред които „Психологическите ефекти на политическата репресия”, „Безнаказаността – психологическа и клинична перспектива”, „Психологически и психо-социални ефекти на репресията и безнаказаността. От диктатурата до наши дни”.


 Фондация Centrum’45, Холандия
Centrum’45 е холандски национален експертен център за специализирано психологично и психиатрично лечение на жертви на изтезание, преследване и други форми на организирано насилие. Centrum’45 цели да разшири познанието за въздействието на травмата и нейното лечение чрез изследвания и обучения в областта на психотравматологията.
Клиентите на Centrum’45 включват различни групи хора – от жертви на Втората световна война до ветерани, бежанци, търсещи убежище и хора, преживели професионално изпепеляване.


 Травма Център за Хора, Преживели Насилие и Изтезание (TCSVT), Южна Африка
TCSVT предоставя информационни, превантивни и психичноздравни услуги за психично здраве на индивиди, общности и системи, засегнати от насилие. Центърът повишава обществената информираност по въпроси, свързани с изтезание и нарушаване на човешките права. Клиенти на организацията са бивши политически затворници от ерата на апартейда, бивши участници в съпротивата, завърнали се политически имигранти и техните семейства, бежанци и търсещи убежище.
Гости лектори от Южна Африка са Мириам Фредерикс (координатор на програмата за жертви по политическо насилие) и Кармен Ло-Шанг (психолог).


Екипът на АСЕТ ще представи на конференцията опита на организацията от прилагането на рехабилитационна програма с акцент върху работата с второ и следващи поколения жертви на комунистически репресии. От страна на Център АСЕТ лектори са: Мимоза Димитрова (психолог и психотерапевт), Д-р Евгений Минчев (психотерапевт), Диана Циркова (психолог, детски психотерапевт), Веселка Христова (психиатър, психотерапевт), Кристина Гологанова (социален работник), Светозар Димитров (психолог), Калина Йорданова (психолог), Константин Бандеров (групов терапевт), Ваня Димитрова (социален работник).


Автор: Център АСET


„Надеждата и лечението на травмата: преодоляване на наследството от политическото насилие”
17.12.2008 @ 16:19 | Новини за сайта

„Надеждата и лечението на травмата: преодоляване на наследството от политическото насилие”
Международен семинар, 8-13 декември 2008, Беладжо,Италия 

Център за жертви на изтезание (CVT), Минесота проведе обучителен семинар за психологическо консултиране и психотерапия на жертви на изтезание. Семинарът се проведе с финансовото съдействие на Американската агенция за международно развитие USAID и фондация Рокфелер.
В него участваха 21 психолози, психиатри и лекари от Африка, Азия, Европа, Северна и Южна Америка. Програмата на семинара включваше теоретични експозета, групови упражнения и обмяна на опит между участниците, работещи в центрове за подпомагане на жертви на изтезание в своите страни. Дискусиите между участниците, както и ученето от опита бяха поощрявани по време на пет дневния семинар. Център АСЕТ беше представен от Мимоза Димитрова, психолог, психотерапевт, директор на Център АСЕТ.


Автор: Център АСЕТ


Обучителен семинар за служители на Поправителен дом - гр. Бойчиновци и представители на Главна дирекция Изпълнение на наказанията
05.12.2008 @ 14:14 | Новини за сайта

„Деликвентните юноши – между психопатологията и социалното изключване”
Обучителен семинар, 4-5 декември 2008, Конгресен център Форум, гр. София

В рамките на проект „Укрепване на системата за прием, насочване и грижи за жертвите на изтезание в България” Център АСЕТ проведе двудневен семинар. В него взеха участие служители на Поправителен дом гр. Бойчиновци и представители на Главна дирекция Изпълнение на наказанията към Министерството на правосъдието.
Бяха засегнати въпроси за изтезанието, връзката между агресия и насилие при деца и юноши. Особен акцент бе поставен върху изследването на семейния контекст и транс-генерационните аспекти на ранно детския травматизъм.
Лектор на семинара бе д-р Красимир Иванов, психиатър. Водещи на обучението бяха Диана Циркова, директор на Център за психосоциална подкрепа и Мимоза Димитрова, директор на Център АСЕТ.


Автор: Център АСЕТ


Обучителен семинар за служители на Каритас България и студенти от Правната клиника за бежанци и имигранти към СУ
05.12.2008 @ 13:41 | Новини за сайта

„Идентифициране, интервюиране и проследяване на случаи на жертви на изтезание и други уязвими, настанени в СДВНЧ”
Обучителен семинар, 4 декември 2008, зала „Верен”, гр. София

В рамките на проект „Укрепване на системата за прием, насочване и грижи за жертвите на изтезание в България” Център АСЕТ проведе еднодневен семинар. В него взеха участие служители на Каритас България и студенти от Правната клиника за бежанци и имигранти към Софийски университет.
По време на обучението се обсъждаха въпроси свързани с изтезанието, психологическите и медицински последици, идентифициране и интервюиране на жертви на изтезание, както и вторичната травматизация на работещите с жертви на изтезание и стратегии за справяне със стреса. Студентите проявиха особен интерес към психологическите доказателства за изтезание и травма и използването им в съда.
Водещи на обучението бяха д-р Евгений Генчев, психотерапевт от Център АСЕТ, и д-р Веселка Христова, психиатър от Център Динамика.


Автор: Център АСЕТ


ПРОДЪЛЖАВА ГЛАДНАТА СТАЧКА НА САИД КАДЗОЕВ В БУСМАНЦИ
19.11.2008 @ 10:52 | Новини за сайта

От 9-ти ноември, 29 годишният чеченец Саид Кадзоев, принудително настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДНВЧ) в Бусманци, продължава своята гладна и жадна стачка. Той прибягва до тези мерки, рискувайки здравето и живота си, като споделя, че в България е «дори по-тежко онеправдан от страната на неговото преследване - Русия».

Според лекаря на СДВНЧ, след започналата гладна и жадна стачка, здравословното състояние на Саид все още не е критично, но поради загуба на съзнание, на чужденеца на няколко пъти е била вливана глюкоза и в сряда, 12 ноември през нощта той е бил откаран по спешност до МВР болница. Саид Кадзоев декларира, че ще продължи своите стачни действия до удовлетворяване на неговите искания – да бъде преустановено задържането му и да му бъде дадена възможност да живее нормално.

Без да е обвинен в каквото и да е престъпление, от 20 октомври 2006г. Саид Кадзоев е задържан от българските власти с оглед на изпълнение на издадена срещу него заповед за депортиране поради нелегално пресичане на българската граница. Саид Кадзоев, който е жертва на изтезания в Русия, влиза в България без документи, за да търси убежище по политически причини - едно от основанията за предоставяне на закрила според българския Закон за убежището и бежанците и Женевската конвенция за бежанците на ООН от 1951 г. Вместо обаче да му окажат помощ, българските власти не регистрират молбата му за закрила в продължение на седем месеца, а вместо това веднага издават заповед за неговото депортиране от България. В центъра за задържане на нелегални имигранти в Бусманци Саид става обект на продължително дисциплинарно наказване с поставяне в изолатор. С малки изключения той продължително време е държан изолиран в празна стая със записваща камера, което води до неговата ретравматизация след преживяното в Русия и неговото психично и физическо здраве драстично се влошават.

От дома Саид подава молба за закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ). При груби нарушения на административното производство, интервюто му e проведено от служители на ДАБ в самия дом и агенцията бързо му отказва предоставянето на бежански статут. В същото време българското правителство официално признава, че животът на Саид Кадзоев би бил в заплаха при връщането му в Русия, поради което последното е невъзможно. При това положение единственият възможен изход за чужденеца е той да бъде приет от трета сигурна държава, различна от Русия. Това обаче е сложен и дълъг процес, отнемащ години.

Към днешна дата Саид Кадзоев се явява фактически лишен от свобода в Бусманци в продължение на 2 години и 27 дни. Искането му е заповедта за неговото настаняване в дома да бъде отменена и да бъде на свобода до окончателното уреждане на неговото положение.

Подобно продължително лишаване от свобода на чужденци чрез принудителното им задържане в СДВНЧ, Бусманци е често срещано явление в България - резултат от наличието на празноти в Закона за чужденците. Такава практика е прецедентна за другите европейски държави, където срокът на задържане е от няколко седмици до максимум шест месеца.

От Дирекция «Миграция» към МВР от дълго време обещават, че ще вземат незабавни мерки за освобождаването на Саид Кадзоев, но до този момент реално действие от тяхна страна не е предприето. Гражданска инициатива «Справедливост 21» си задава въпоса: Ще се наложи ли здравето и животът на този млад човек да бъдат напълно увредени, за да бъдат най-после българските власти предизвикани към действие по случая?


Автор: Християнски център Прелом

1 2 [3] 4 5 / 5
Карта на сайта