English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Новини
Новини

Семинар на тема Реалната травма/психичната травма. Транс-генерационни/поколенчески/ и психотерапевтични аспекти.
21.10.2008 @ 12:31 | Новини за сайта

В рамките на проекта „Рехабилитация на второ и следващи поколения хора, преживели политическо преследване и изтезание”(DDH 118-202), подкрепен от Европейската комисия Център АСЕТ организира на 8- 9 ноември семинар на тема Реалната травма/психичната травма. Транс-генерационни/поколенчески/ и психотерапевтични аспекти.
За повече информация вижте
програмата и регистрационната бланка за семинара.


Автор: Център АСЕТ


Обучителен семинар за служители на Дирекция Миграция към Национална служба Полиция
17.10.2008 @ 12:29 | Новини за сайта

От началото на 2008 година Център АСЕТ изпълнява проект „Укрепване на системата за прием, насочване и грижи за жертвите на изтезание в България”. Като част от този проект беше проведен обучителен семинар със служителите на Специален дом за временно настаняване на чужденци – СДВНЧ на тема: „Идентифициране, интервюиране и проследяване на случаи на жертви на изтезание и други уязвими групи настанени в СДНВЧ”. Програмата на семинара беше подготвена въз основа на предварително проучване на нуждите от обучение на служителите на СДНВЧ и включваше основни въпроси като Изтезания: Определение, цели, разпространение, видове, последици, разпознаване; Травма и пост-травматично стресово разстройство; Травматизиране на работещи с жертви на изтезание. Стратегии за справяне и професионално изпепеляване.


Автор: Център АСЕТ


Публично изслушване в Европейския парламент
20.09.2008 @ 15:36 | Новини за сайта

Д-р Евгений Генчев, психотерапевт в Център АСЕТ взе участие в тридневната публично изслушване на тема „Тоталитарните режими и отварянето на архивите на тайните служби в Централна и Източна Европа”, което се проведе в Европейския парламент от 17 до 19 септември. Дискусията е провокирана от Пражката декларация за Европейската съвест и комунизма, приета на 3 юни т. г. на конференция в чешката столица.
На обсъждането се представи свършеното досега, добрите практики в тази област, както и възникващите проблеми и начините за решаването им.
Обмяната на опит в проучването и документирането между бившите комунистически режими в Европа и останалите страни-членки на Европейския съюз, беше другата цел на организаторите.
Дискусията беше организирана от евродепутатите Жизела Каленбах, Елс де Гроен и Милан Хорачек със съдействието на българските им колеги Петя Ставрева и Душана Здравкова.
От българска страна във форума участваха още шефът на Комисията по досиетата Ефтим Костадинов, членът на комисията Екатерина Бончева и журналистът от вестник "Дневник" Христо Христов.


Автор: Център АСЕТ


26 юни – Международен ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание
24.06.2008 @ 11:13 | 26 юниЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ ИЗТЕЗАНИЕ - АСЕТ
ПРАВНА КЛИНИКА ЗА БЕЖАНЦИ И ИМИГРАНТИ

26 юни – Международен ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание

София, ул. „Московска” № 9
Представителство на Европейската комисия в България
26.06.2008, 11:00 – 13:00 часа


Център АСЕТ и Правната клиника за бежанци и имигранти имат удоволствието да ви поканят на отбелязването на 26 юни под мотото
„Справедливостта лекува”, което ще прочете по следния дневен ред:

 

• Приемът на търсещи убежище в България – юридически аспекти.

• Отношението на държавните и съдебни институции към имигрантите в България – юридически аспекти

• Трудността да се срещнеш с изтезанието. Не всяка форма на насилие е изтезание

• Липсата на справедливост и ретравматизиращите ефекти върху жертвите на изтезание сред търсещите убежище и бежанците в България.

• Има ли справедливост за жертвите на комунизма?


По темите ще говорят:

Диана Даскалова, Евгений Генчев, Кристина Гологанова, Мимоза Димитрова и Темба Луиз


Автор: АСЕТ


Семинар за обучители
10.09.2007 @ 12:25 | Събитие

В рамките на международния проект „Предоставяне и повишаване на качеството на рехабилитационните услуги за второ поколение жертви на изтезание" от 3 до 7 септември в Лайден, Холандия се проведе семинар, организиран от Centrum 45, един от петте центъра за рехабилитация на жертви на изтезание, работещи по проекта. Всяка от партниращите организации беше представена от двама специалисти, работещи в жертви на изтезание от първо, второ и следващи поколения.
Поканени бяха и международните експерти г-н Дани Бром от Израел и г-н Дарио Лагос от Аржентина.
Участниците в семинара представиха кратък преглед на ситуацията на травматизацията на второ поколение жертви на изтезание в собствената си страна, както и възможностите и трудностите за провеждане на терапия и превенция. Те засегнаха въпроси като: 
- Как травмата на родителите се предават на децата / Чрез какви механизми проблемите на родителите се предават на децата
- Какви са последиците за децата от травматизма на техните родители;
- Терапевтичните подходи за лечение на второ поколение.
Наред с терапевтичните подходи друг акцент на семинара беше психологически и психосоциални иследвания за трансгенерационното пренасяне на травмата. Водещи изследователи в тази област като проф. Ролф Клебер/ Университетът в Утрехт/, проф М. Ван Айзендор/, д-р Дани Бром/ Израелски център за лечение и психотравма/ представиха свои изследвания .Д-рСита Зомерс от програмата за превенция на травматизацията при деца с психотични родители, г-жа Анс Ван Блокланд/ Амстердамски психоаналитичен институт/ изнесоха лекции върху преодоляване на последиците от травматизма на родителите в ранна детска възраст. Друга основна тема, разисквана по време на семинара беше изготвянето и осъществяването на тренингови програми в различен културен и национален контекст за определени категории специалисти, които се грижат за хора с травма.
Участниците в семинара взеха участие и в организирания от Centrum 45 симпозиум „Новото второ поколение”, които се проведе в Амстердам. В рамките на симпозиума бяха проведени 4 паралелни работни сесии, на които бяха представени и обсъждани случаи на второ поколение жертви на изтезание. По време на тези сесии бяха засегнати въпросите за: 
-  пост-травматичните процеси, които протичат в семейството след травматичните събития; 
-  благоприятните семейни фактори, които подобряват функционирането на семейството; 
-  възможностите за семейна терапия;


1 2 3 [4] 5 / 5
Карта на сайта