English

Определение
Цели на изтезанието
Разпространеност на изтезанията
Видови изтезания и последствия
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Изтезанието » Цели на изтезанието
Цели на изтезанието
В предишни исторически епохи главната цел на изтезанието е била да се събере информация, да се изтръгне признание, да бъде наказана или тероризирана жертвата. Днес единствената цел е да бъде разрушена личността, която след това бъде използвана за разпространяване терор сред останалата общност. Прилагащите изтезания си дават сметка, че те (изтезанията) могат да влияят върху личността без да бъде наранявано тялото, т.е. да бъде увредена личността на жертвата по такъв начин, че след това да не могат да се възстановят нито частния, нито обществения начин на живот на индивида в предишния им вид. Придобитата чрез изтезания информация може да бъде събрана относително лесно и от други източници и обикновено изтезанието не спира в момента, в който е изтръгнато признанието. Едва когато жертвата може да бъде описана като "жив мъртвец", целта е постигната. Затова можем да твърдим, че изтезанията са възможно най-страшната форма на репресии. Общество, което намира за нужно да прилага изтезания се принизява до терористичен режим.
Карта на сайта