English

Определение
Цели на изтезанието
Разпространеност на изтезанията
Видови изтезания и последствия
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Изтезанието » Видови изтезания и последствия
Видови изтезания и последствия

I. Категории и форми на изтезания

  А. Категории изтезания
  А.1.
  Физически методи - техники за изтезания, прилагани по физически начин и предизвикващи първично телесна болка
  А.2. Психически методи - такива форми на изтезания, които първично водят до психически дистрес.
  А.3. Комбинираните методи включват както физически, така и психически изтезания, напр. сексуалните изтезания и лишаването от сън.

  Б. Форми на изтезания
  Б.1. Депривационни техники (техники на лишаване)
  Б.2. Техники за принуда
  Б.3. Комуникативни техники
  Б.4. Техники, включващи злоупотреба с лекарства - неправилно прилагане на лекарства или използване на свръхдози (психо-фармакологични, халюциногенни, курареподобни (предизвикващи усещане за задушаване), причиняващи болка)
  Б.5. Техники за сексуални изтезания

II. Психологични реакции по време на изтезанията

  А. Познавателни ефекти
  Б. Емоционални ефекти и други психически реакции

Късни психологични ефекти на изтезанията.

  А.Общи психологични оплаквания:

  66% трудна концентрация и проблеми с паметта
  63% главоболие
  60% общи нарушения на съня
  42% тревожност
  26% емоционална лабилност
  26% чувство за умора
  21% сексуални проблеми


  Б. Рационализация и интелектуализация

  Оказва се, че е много непривлекателно и неприятно за жертвите да разказват за най-унизителните преживявания, през които са преминали. Те по-скоро са склонни да говорят като използват по-общи термини, да избягват разказите за себе си, да отклоняват въпросите, свързани с техния гняв и разочарование. Емоциите са насочени към абстрактни неща, а не към мъчителите, които са автори на престъпленията.

  В. Диагностични синдроми.
Карта на сайта