English

Видове закрила
Услуги
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Бежанци » Услуги
Услуги

Пристигайки в България бежанците изпитват редица трудности породени от невладеенето на езика, непознаването на процедурите и начина на функциониране на различните институции.
Наред с адаптационните затруднения търсещите убежище и бежанците се опитват да се справят с травматичния опит свързан с преживяно преследване и насилие, загубата на близки, разделянето от семейството и напускането на родината.
Такива хора могат да бъдат насочвани към рехабилитационната програма на Център АСЕТ, която включва:

- Психологически консултации;
- Психотерапия;
- Психиатрични консултации;
- Социални консултации;
- Групова работа с деца и юноши;
- Индивидуална оценка на психологическото функциониране;
- Изготвяне на сертификати за психологически и психично-здравни последици от травматичен опит;
- Насочване;

Карта на сайта