English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Проекти и инициативи » Човешки права и превенция
Човешки права и превенция

„Процесът на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия” е проект финансиран от Европейския бежански фонд.
Неговата продължителност е 18 месеца (юли 2010 – декември 2011). Проектът се изпълнява в 5 страни от Европейския съюз. Водеща организация е Parcours d’Exil (Франция) и организации партньори са: France Terre d’Asile – FTDA (Франция), Pharos: knowledge and advisory centre on migrants, refugees and health (Холандия), Berlin Center for the Treatment of Torture Victims - BZFO (Германия), Cordelia Foundation for the Rehabilitation of Torture Victims (Унгария), Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ (България).
Основната му цел е да се подобри системата за ранно разпознаване и прием на жертви на изтезание, на жертви на сериозни форми на физическо, психическо и сексуално насилие, както и на непридружените непълнолетни сред търсещите убежище, съобразно Европейската директива за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище.
По време на неговото изпълнение организациите партньори ще си сътрудничат тясно с различни европейски и национални институции, както и с Международния рехабилитационен съвет за жертви на изтезание (IRCT). 


 

Проектът “Подобряване на полицейската практика и професионалния капацитет на дежурните полицейски части за прием на граждани и работа с жертви на престъпления” се реализира от Център АСЕТ, в сътрудничество със сдружение “Бъдеще за всички” и с финансовата подкрепа на Британското посолство.

Проектът цели подобряване отношението на служителите в МВР към гражданите, които посещават полицейските участъци, за да подадат оплакване или сигнал за незаконни действия спрямо тях. Обучението на полицейски служители за придобиване на допълнителни умения за работа с граждани е с цел подобряване и оптимизиране на контакта на полицията с гражданите. Като част от този проект, за 6 РПУ е предвидено и откриване на бюро за прием, снабдено с компютърна програма за регистрация на оплаквания и жалби. Дейностите, предвиждани от проекта са следните: интервюта с полицейски служители; взимане под внимание мнението на гражданите чрез анкета; обучение на служителите от дежурните полицейски части в 3, 6, 9 РПУ София; създаване на обучителен наръчник.

Карта на сайта